Dokumentų archyvavimas ir tvarkymas

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės nurodo, kad tiek privačių, tiek valstybinių įstaigų ir įmonių dokumentai turi būti tinkamai sutvarkyti ir apskaityti. Mes siekiame padėti klientams sutvarkyti jų sukauptus dokumentus, sistemingai juos surūšiuoti ir sukurti patogias paieškos priemones, kurias naudodami klientai galėtų surasti reikiamus dokumentus per kuo trumpesnį laiką.

Dirbdami su klientų dokumentais užtikriname konfidencialumą bei garantuojame, jog mūsų ilgametę patirtį turintys kvalifikuoti archyvarai laikosi visų Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse bei kituose teisės aktuose numatytų dokumentų archyvavimo reikalavimų.