Mūsų šūkis

MES DIRBAME TAM, KAD MŪSŲ ir JŪSŲ VERSLAS KLESTĖTŲ!!!

Teikiamos paslaugos

Buhalterinės apskaitos tvarkymas

Teikiame visapusiškas buhalterines paslaugas ir konsultacijas, įskaitant steigimą, likvidavimą ir finansinės atskaitomybės tvarkymą.

Buhalterinė apskaita

Pinigų operacijų registravimo sistema informacijai rinkti, ekonominiams sprendimams priimti ir finansinėms ataskaitoms formuoti.

Finansinė atskaitomybė

Finansinių duomenų apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus bei jų aiškinimo periodinis parengimas nustatyta forma.

Apskaitos politika

Apskaitos principai įmonės finansinei atskaitomybei; Ribotos civilinės atsakomybė vadovaujasi verslo apskaitos standartais.

Individualių (personalinių) įmonių pertvarkymas į UAB

Individuali įmonė į UAB - mažiau mokesčių, daugiau saugumo. Konsultacijos ir pagalba pertvarkant.

Įmonės veiklos pristabdymas

Įmonė su planais gali laikinai sustabdyti veiklą per VMI, iki 5 metų. Atnaujinimui užtenka prašymo. Konsultacijos teikiamos.

Mokestinės paskolos prašymo surašymas įmonėms

Mokestinės paskolos užtikrina verslo plėtrą, konkursų dalyvavimą, valstybės paramą, mažesnes palūkanas ir geresnę reputaciją.

Teikiamos paslaugos