LIKVIDUOJAMŲ ĮMONIŲ DOKUMENTŲ TVARKYMAS

Nusprendėte likviduoti įmonę?

Paruošime dokumentus likvidavimui. Priduosime dokumentus į Savivldybės archyvą.

Persiųsime Jums pažymą apie dokumentų pridavimą ir sutvarkymą.

Likviduojamos įmonės, turinčios dokumentų, kurių saugojimo terminas nėra pasibaigęs, turimus dokumentus privalo perduoti savivaldybių archyvams, tolimesniam saugojimui. Pridavus dokumentus per 20 darbo dienų yra išduodama pažyma apie dokumentų sutvarkymą, įmonė gali būti išregistruojama iš rejestro.

Paruošiame dokumentus pridavimui - sutvarkome pagal teisės aktų reikalavimus, suėjus dokumentų naikinimo terminui -paruošiame naikinimo aktą, surašome įstaigos dokumentų sutvarkymo pažymą, fiziškai pristatome dokumentus į Savivaldybės archyvus visoje Lietuvoje.