Skaičiuojama nuo:
Skaičiuojama iki:
Už periodą priklauso atostogų darbo dienomis: 20.00
Per periodą atostogavo darbo dienomis:
Liko nepanaudota atostogų darbo dienomis: 0,00
Skaičiuojama iki 10 metų darbo stažo
Skaičiuojama nuo:
Skaičiuojama iki:
Už periodą priklauso atostogų darbo dienomis: 23.00
Per periodą atostogavo darbo dienomis:
Liko nepanaudota atostogų darbo dienomis: 0,00
Skaičiuojama už 10-15 darbo metus

Nepanaudotų atostogų likučių skaičiavimas