Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo, ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją, ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansininiai atskaitomybei sudaryti.