Dokumentų saugojimas

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės įpareigoja valstybinio ir privataus sektoriaus įstaigų bei įmonių vadovus užtikrinti, kad jų valdomų įstaigų veiklos dokumentai bus išsaugoti reikiamą laiką. Mes siūlome klientams taupyti savo erdvę bei laiką ir saugoti dokumentus mūsų licencijuotoje saugykloje, atitinkančioje visus Dokumentų saugojimo taisyklėse numatytus reikalavimus.

Saugomus dokumentus administruojame: parengiame jų sąrašus, kasmet įvertiname jų saugojimo poreikį, nereikalingus sunaikiname. Esant poreikiui, greitai surandame reikiamus dokumentus ir laiku pristatome juos klientui pačiu priimtiniausiu būdu – faksuojame, siunčiame skenuotą kopiją, pristatome bylą tiesiai Jums į rankas.