Apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti įmonės apskaitai tvarkyti ir finansinei atskaitomybei sudaryti.

Ribotos civilinės atsakomybės vienetai tvarkydami apskaitą vadovaujasi verslo apskaitos standartais, tarptautinės apskaitos standartais ir kitais žemiau nurodytais įstatymais. Verslo Apskaitos standartus ruošia – viešoji įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba. Tarptautinius apskaitos standartus ruošia – Tarptautinių apskaitos standartų valdyba.