Aktuali informacija

Metinės pajamų deklaracijos GPM 308 formos ir jos priedų užpildymas, pateikimas, tikslinimas

Deklaraciją teikia Lietuvos nuolatiniai ir nenuolatiniai gyventojai. svarbu įsidėmėti, jei nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo tik B klasės pajamų (Taisyklės 1 priedas) metinės deklaracijos jis teikti neprivalo.

Pildant metinę GPM 308 formą, privaloma nurodyti visas gautas pajamas išskyrus nepamokestinamas. Pajamos yra skritomos pagal jų gavimo rūšį ir nurodomi tik joms būdingi kodai.

Deklaracija ir visi jos priedai yra pateikiami pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų metų gegužės mėnesio 01 dienos. Apskaičiuotas mokėtinas pajamų mokestis ir sveikatos draudimo mokestis yra sumokamas analogiškai deklaracijos pateikimo datai.

 Jūsų patogumui pateikiame keletą dažniau naudojamų priedų, kuriuos surasite www.vmi.lt

GPM308P – apmokestinamosios pajamos;

GPM308N – neapmokestinamosios pajamos;

GPM308V- individualios veiklos pajamos;

GPM308T- ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosios pajamos;

GPM308L- gyventojo apmokestinamąsiai pajams mažinančios išlaidos;

GPM308U- Lietuvoje atskaitytino užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio apskaičiavimas;

GPM308S- privalomojo sveikatos draudimo įmokos.