Teisės aktai

  • Verslo apskaitos standartai;
  • LR apskaitos instituto Standartų tarybos nuatrimas Dėl pavyzdinio sqskaitų plano patvirtinimo;

Teisės aktai