Finansininkų grupė

Klientų zona

Profesinė veikla

Advokatai, notarai, antstoliai, juristai ir kiti, gali laisvai siekdami ekonominės naudos vykdyti profesinę savarankišką veiklą apie tai deklaravę ir pranešę valstybinei mokesčių inspekcijai.