Finansininkų grupė

Klientų zona

Atlikėjo veikla

Aktoriai, dainininkai, muzikantai, dirigentai, šokėjai, orkestro, ancamblio ar choro vadovai, dirigentai, cirko numerių atlikėjai ir kiti, gali laisvai siekdami ekonominės naudos vykdyti profesinę savarankišką veiklą apie tai deklaravę ir pranešę valstybinei mokesčių inspekcijai.