Finansininkų grupė

Klientų zona

Likviduojamų įmonių dokumentų tvarkymas

Likviduojamos įmonės, turinčios dokumentų, kurių saugojimo terminas nėra pasibaigęs, turimus dokumentus turi perduoti savivaldybių archyvams, kad šie būtų saugomi toliau.

Mes padedame likviduojamoms įmonėms atskirti, kokius dokumentus reikia perduoti savivaldybėms, sutvarkome juos ir paruošiame taip, kad jie atitiktų dokumentus priimančio savivaldybės archyvo reikalavimus. Taip pat parengiame dokumentų sutvarkymo ir istorinę pažymą, kuri yra būtina likviduojamai įmonei perduodant dokumentus savivaldybių archyvams.