Finansininkų grupė

Klientų zona

Dokumentų naikinimas

Pasibaigus dokumentų saugojimo terminui, jie turi būti sunaikinti. Dokumentų naikinimas yra atsakingas ir daug laiko užimantis procesas. Vadovaudamiesi dokumentų naikinimą reglamentuojančiais teisės aktais, mes padėsime Jums atrinkti naikintinus dokumentus, atlikti jų ekspertizę, parengti naikinimo aktą ir juos fiziškai sunaikinti. Laiku vykdomas dokumentų naikinimas leis Jums atlaisvinti vietą ir užtikrins efektyvesnį dokumentų valdymą bei paiešką įmonės viduje.