Finansininkų grupė

Aktualijos

Įstatinio kapitalo mažinimas

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 12 straipsnis - pajamomis iš paskirstytojo pelno laikomi dividendai. Dividendais laikomos ir skirstant vieneto pelną ar mažinant vieneto įstatinį kapitalą vieneto dalyvio gautos lėšos arba perleisto turto tikroji rinkos kaina.

Dividendai yra akcininkui paskirta pelno daliis, proporcinga jo tuirmų akcijų nominaliai vertei. Dividendus turi teisę gauti akcininkai, kurie dividendų paskelbimo dieną buvo akcininkais. Dividendais gali būti tiek piniginės lėšos tiek turtas. Dividendams gali būti priskiriamos ir laivos lėšos  išmokėtos akcininkams įstatinio kapitalo mažinimo atveju.

Jeigu įstatinis kapitalas buvo padidintas iš vieneto rezervų ar pelno o vėliau sumažinamas, tai laikoma, kad pirmiausia dalyviams yra išmokama ta įstatinio kapitalo dalis, kuri buvo sudaryta iš pelno ar rezervų, o tik vėliau iš akcininkų įnašų.

Laisvos lėšos išmokamos sumažinus įstatinį kapitalą, (padidintas iš pelno, rezervo) yra apmokestinamos 20 procentų gyventojų pajamų mokesčiu.

Išmokėtos išmokos, sumažinus įstatinį kapitalą (buvo padidinta akcininkų įnašais) yra neapmokestinamas, laikant, kad grąžinamos investuotos lėšos akcininkams.

Todėl sumažinus įstatinį kapitalą svarbu išsiaškinti, ar buvo didintas įstatinis kapitalas, iš kokių lėšų suformuotas padidinimas, atsakymas į šiuos klausimus leidžia spręsti kokią apmokestinimo schemą galime parinkti konkrečiu atveju.

Kai mažinamas bendrovės įstatinis kapitalas ir akcininkams išmokamos laisvos lėšos, tai grąžinamu įnašu laikoma tik ta bendrovės įstatinio kapitalo daliis, kuri buvo suformuota iš akcininko įnašų. Neapmokestinama

Ta bendrovės įstatinio kapitalo dalis, kuri buvo suformuota padidinus įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų, išmokant laisvas lėšas, nelaikoma grąžinamais įnašais, o LAIKOMA DIVIDENDAIS. GPM 20 procentų.

 

Jei šias dvi paskutines pastraipas turėsite savo <svarbių užrašų knygelėje> jos padės Jums veikti užtikrintai.

 

Sėkmės - Dėkojame, kad klausiate, domitės. Dėkojame už galimybę tobulėti KARTU