Finansininkų grupė

Aktualijos

Mokestinės paskolos sudarymas su VAVMI

Iškilus apyvartinių lėšų trūkumui,  pravartu žinoti,kad galima kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl mokestinės paskolos sudarymo (mokėjimų atidėjimo). Visų pirma reiktų nuspręsti kokiam laikotarpiui Jūs prašote mokėjimų atidėjimo, per kokį laikotarpį ir iš kokių lėšų  planuojate sumokėti įmokas. Atsakę į šiuos konkrečius klausimus rašote laisvos formos prašymą ir pateikiate žemiau nurodytus dokumentus.

 Mokestinė paskola gali būti sudaryta a) trumpam laikotarpiui 3-4 mėnesiai b) ilgesniam laikotarpiui iki 2 jų metų.

Prašant atidėjimo trumpam laikotarpiui reikalinga pateikti šiuos dokumentus :

1. Metinę finansinę atskaitomybę ( balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita);

2. Debitorinius įsiskolinimus

3. Kreditorinius įsiskolinimus

4. Šiuo metu galiojantys delspinigių dydžiai 0,05 procentinio punkto.

Prašant atidėjimo ilgesniam laikotarpiui reikalinga pateikti

1. Metinę finansinę atskaitomybę ( balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita);

2. Debitorinius įsiskolinimus

3. Kreditorinius įsiskolinimus

4. Planuojama pinigų srautų ataskaita

5. Verslo planą

4. Šiuo metu galiojantys palūkanų dydžiai 0,02 procentinio punkto.

5. Valstybinės mokesčių inspekcijos telefonas pasiteiravimui 3705 268 76 36 (mokesčių inspekcijos specialistė išsamiai konsultuoja dokumentų pateikimo klausimais).