Finansininkų grupė

Aktualijos

2010 m. Intrastato ataskaitų teikimo ribos

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas

Dėl 2010 m. Intrastato ribų nustatymo (2009 10 29 Nr. DĮ-248, Žin., 2009 11 03, Nr. 131-5726)

Statistikos departamentas nustatė tokias 2010 m. Intrastato ataskaitų ir statistinės vertės teikimo ribas:

nuo 2010 m. sausio 1 iki 2010 m. gruodžio 31 d. Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 450 tūkst. litų;

nuo 2010 m. sausio 1 iki 2010 m. gruodžio 31 d. Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 500 tūkst. litų;

nuo 2010 m. sausio 1 iki 2010 m. gruodžio 31 d. įvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 8 mln. litų;

nuo 2010 m. sausio 1 iki 2010 m. gruodžio 31 d. išvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 24 mln. Litų.