Finansininkų grupė

Aktualijos

Dokumentų tvarkymas ir archyvavimas

 UAB „Finansininkų grupė“ šiuo metu įrenginėja patalpas, kurios bus naudojamos dokumentų saugojimui.

     Stengdamiesi savo klientams teikti paslaugas atitinkančias jų lūkesčius ir poreikius pastebėjome, kad baigiantis metams, kai atsakingas darbuotojas atlikęs metinį savo darbo patikrinimą, paruošęs aptarnaujamos įmonės metinę finansinę atskaitomybę nori perduoti dokumentus įmonės vadovui, susiduria su problema, kad dokumentų, reikalingų saugoti šūsnis kaupiasi, o vieta skirta dokumentams saugoti  mažėja. Todėl taupydami klientų laiką ir siekdami pateisinti jų pasitikėjmą Mūsų įmonės teikiamomis buhalterinėmis paslaugomis, pradėjome ruošti patalpas dokumentų archyvavimui.

Šiuo konkrečiu atveju manau galime išspręsti net kelias susikaupusias problemas:

  • Sumažiname naštą tenkančią įmonės vadovui, susijusią su dokumentų saugojimu ir tvarkymu;
  • Taupome kliento laiką ir pinigus, kadangi Mūsų klientui iškilus būtinybei dėl vieno ar kito dokumento esančio archyve, nemokamai pateikiame originalą ar kopiją;        
  • Prisiimame  atsakomybę už dokumentų išsaugojimą, kadangi dokumentų saugykla bus įrengta vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie LRV įsakymu bei šiuo metu esančiu projektu;

Darbų pradžia numatoma: 2007 metų kovo mėnesį. Paraiška licenzijai gauti yra ruošiama laikantis dokumentų tvarkymo ir saugojimo licenzijavimo taisyklių. Siekdami atitikti nurodytas taisykles siekiame užsiimti:

  • Dokumentų tvarkymo veikla – juridinio asmens paslaugų teikimas kitiems asmenims atliekant dokumentų sisteminimo, bylų tvarkymo ir bylų apskaitos sudarymo darbus teisės aktuose, reglamentuojančiuose dokumentų valdymą, nustatyta tvarka;
  • Dokumentų saugojimo veikla – dokumentų saugojimo paslaugų teikimas kitiems asmenims specialiai tam tikslui įrengtose dokumentų saugyklose užtikrinant dokumentų saugojimą pagal licenzijos turėtojo sutartinius įsipareigojimus.  Su pagarba skaitantiems Mūsų įmonės dienoraštį: Loreta Puidokaitė