Finansininkų grupė

Aktualijos

Dėl Finansinės askaitomybės teikimo už 2007 metus

Pranešimas klientams Pranešame Jums, kad nuo š.m yra pakeista tvarka dėl finansinės atskaitomybės teikimo registrų centrui ir Valstybinei mokečių inspekcijai. Raštas 2008-07-28 Nr. VA-39. Šiuo pažymime, kad sugriežtinta įmonių finansinės atskaitomybės pateikimo tvarka, pakeisti pateikimo terminai. Jei įmonė iki 2008 metų rugsėjo mėnesio 01 dienos, pateikia metinę pelno mokesčių deklaraciją už 2007 metus Valstybinei mokesčių inspekcijai, kartu turi teisę pateikti ir finansinę atskaitomybę.Reiškia nepažeidžia jokių terminų. Jei įmonė metinę pelno mokesčių deklaraciją pateikia po rugsėjo mėnesio 01 dienos, finansinę atskaitomybę privalo pateikti ABĮ numatyta tvarka tai yra privalėjo pateikti iki 2008 05 30 dienos.Šiuo atveju yra pažeidžiami terminai. Sudaroma papildoma galimybė sankcijoms, vadovams. Sugriežtintos ir padidintos baudos dėl finansinės atskaitomybės nepateikimo Registrų centrui. Finansinės atskaitomybės vadovui nesilaikant nustatyto termino bauda gali būti skiriama nuo 1000 iki 10000 litų. Jei UAB „ Finansininkų grupė“ atsakingas darbuotojas neturi visų reikalingų duomenų, kad galėtų tinkamai ir teisingai užpildyti Jūsų aptarnaujamos įmonės metinę finansinę atskaitomybę už 2007 metus ir rodydamas savarankišką solidarumą Jums, dar iki šiol laukia iš Jūsų duomenų, padėkite jam, pateikdamas visus trūkstamus duomenis, kad galėtume spėti laiku pateikti metinę finansinę atskaitomybę ir visas jos lydinčias formas bei išvengtume papildomų rūpesčių. Loreta Puidokaitė